Kosztorysowanie: obiektów, szkód, inżynieryjne - Kosztorysant Poznań

Ze względu na specyfikę zleceniodawców podzieliliśmy naszą ofertę na następujące działy. Jeżeli jesteście Państwo:

Kosztorysowanie - nasza oferta

Głównym filarem naszej działalności są usługi obejmujące projektowanie dróg i mostów, kosztorysowanie obiektów inżynieryjnych oraz kosztorysowanie szkód ubezpieczeniowych, jednak profil naszej działalności wykracza dalej i obejmuje również takie usługi, jak:

  • kosztorysy wskaźnikowe (na etapie koncepcji)
  • kosztorysy inwestorskie
  • kompleksowe opracowania dokumentacji przetargowej (kosztorys, specyfikacje techniczne)
  • weryfikacja przedmiarów i kosztorysów
  • wycena nietypowych robót
  • rzeczoznawstwo kosztorysowe

W celu poznania dalszych szczegółów zapraszamy serdecznie do zapoznania się z kompleksową ofertą naszej firmy.

Kosztorysant: Izabela Skubel

Czy wiesz, że...?

Kosztorysowanie jest procesem, dzięki któremu kosztorysant może określić wartość obiektu, bądź też robót budowlanych... W trakcie tego procesu powstaje kosztorys, będący w pełni zgodny w zakresie i formie przewidzianej przez odpowiednie przepisy prawne.