Kosztorysowanie: obiektów, szkód, inżynieryjne - Kosztorysant Poznań

Ze względu na specyfikę zleceniodawców podzieliliśmy naszą ofertę na następujące działy. Jeżeli jesteście Państwo:

Informacje o Firmie

PROKOS Biuro Inżynieryjne świadczy usługi projektowo-kosztorysowe w zakresie budownictwa komunikacyjnego. Wykonujemy projekty koncepcyjne i projekty kompleksowe obiektów inżynierskich i dróg. Opracowujemy projekty remontów i modernizacji obiektów inżynierskich.

Służymy fachową pomocą przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. Działalność w zakresie kosztorysowania opieramy na wieloletniej praktyce, na ciągłej analizie rynku budowlanego i kontaktach z firmami wykonawczymi.

Wykonujemy kompleksową dokumentację przetargową dla biur projektowych, wykonawców oraz inwestorów.

Przeprowadzamy weryfikację dokumentacji projektowej oraz przetargowej. Pomagamy oszacować koszt inwestycji na etapie koncepcji, wyceniamy nietypowe roboty i pomagamy w wyborze technologii robót korzystnej pod względem ekonomicznym.