Kosztorysowanie: obiektów, szkód, inżynieryjne - Kosztorysant Poznań

Ze względu na specyfikę zleceniodawców podzieliliśmy naszą ofertę na następujące działy. Jeżeli jesteście Państwo:

Kosztorysowanie

Głównym filarem naszej działalności są usługi związane z projektowaniem i kosztorysowaniem obiektów inżynieryjnych oraz kosztorysowaniem szkód ubezpieczeniowych, jednak profil naszej działalności wykracza dalej i obejmuje również takie usługi, jak:

 • kosztorysy wskaźnikowe (na etapie koncepcji)
 • kosztorysy inwestorskie
 • kompleksowe opracowania dokumentacji przetargowej (przedmiar, kosztorys, specyfikacje techniczne)
 • weryfikacja przedmiarów i kosztorysów
 • wycena nietypowych robót
 • rzeczoznawstwo kosztorysowe

Kosztorysowanie budowlane w procesie likwidacji szkód ubezpieczeniowych

 • kosztorysy likwidacji szkód w szkodach w budynkach i lokalach
 • kosztorysy likwidacji szkód w pasie drogowym
 • kosztorysy likwidacji szkód w obiektach inżynierskich
 • weryfikacja kosztorysów w procesie likwidacji szkód ubezpieczeniowych

Projektowanie

 • projekty koncepcyjne oraz projekty kompleksowe obiektów inżynierskich i dróg
 • weryfikacja projektów
 • ekspertyzy i konsultacje techniczne
 • inwentaryzacje
 • przedmiary
 • specyfikacje techniczne