Kosztorysowanie: obiektów, szkód, inżynieryjne - Kosztorysant Poznań

Ze względu na specyfikę zleceniodawców podzieliliśmy naszą ofertę na następujące działy. Jeżeli jesteście Państwo:

Oferta dla Biur Projektowych

Mamy wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu pełnej dokumentacji projektowej i przetargowej.

Posiadane uprawnienia i tytuły:

 • uprawnienia projektowe w pełnym zakresie
 • tytuł rzeczoznawcy kosztorysowego

Oferujemy Państwu:

 • opracowanie dla Państwa pełnej dokumentacji projektowej obiektu inżynierskiego
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej: przedmiaru robót, specyfikacji technicznych, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego
 • wykonanie projektów koncepcyjnych
 • pomoc w wyborze technologii robót korzystnej pod względem ekonomicznym
 • weryfikację dokumentacji projektowej i przetargowej
 • ekspertyzy w zakresie stanu technicznego uszkodzonego obiektu inżynierskiego lub jego elementu
 • dysponujemy systemem pracującym w oparciu o stronę internetową
  Umożliwia on zgłaszanie zleceń oraz ładowanie dokumentacji bez pośrednictwa e-mail (brak ograniczeń wielkości wysyłanej poczty). Każde zlecenie oraz zmiana jego statusu może być potwierdzane przez e-mail. W systemie macie Państwo możliwość śledzenia statusu, zmian, terminów realizacji, bilingu oraz odbioru kosztorysu lub innej dokumentacji
 • Jesteśmy płatnikiem podatku VAT. Za usługi wystawiamy fakturę ze stawką 23%

Rozpocznij Współpracę